Škola

Základní škola Montessori v Náchodě vznikla v září 2015 s kapacitou 17 dětí v 1. - 5. ročníku. Žáci se vzdělávají ve smíšených skupinách (typ malotřídní školy). 

Klademe důraz na spolupráci ve skupině, respektující komunikaci a individuální přístup ke vzdělávání. Činnost školy úzce navazuje na spolupráci s rodiči, děti jsou hodnoceny slovně.

Vzdělávání je postaveno na Montessori principech a projektovém vyučování. Angličtina je vyučována od 1. třídy a je vedena v cizím jazyce. 

Naším cílem je naučit děti sebeřízenému vzdělávání nezávislé na vnější motivaci. 

Měsíční školné je 4100,- Kč.