Školka

Montessori školka vznikla z rozrůstající se dětské skupiny založené roku 2012. 

Vytváříme přirozeně věkově smíšenou skupinu o 20 dětech. Mladší děti se učí od starších, učí se respektovat jejich zkušenosti. Starší děti se učí být vzorem a pečovat o mladší.

Klademe důraz na spolupráci ve skupině, respektující komunikaci a individuální přístup ke vzdělávání. Činnost školky úzce navazuje na spolupráci s rodiči.

Uplatňujeme princip připraveného prostředí, kde si děti mohou samostatně vybírat aktivity - činnosti praktického života, jazykové výchovy, matematické výchovy, kosmické výchovy a uměleckých dovedností.

Ukazujeme dětem učitele (lektora) jako člověka, ne jako řídící osobou uplatňující moc. Lektor je především pozorovatel, tvůrce třídy, jeden ze zdrojů informací a model chování.

Anglický jazyk zařazujeme do vzdělávání od počátku docházky.

Naším cílem je děti připravit na budoucí život, podnítit v nich lásku k učení a pocit zodpovědnosti k životu.

Měsíční školkovné je 4700,-Kč.